Chi bộ đảng

Lễ ra mắt Chi bộ Công ty TNHH hóa chất Hỏa Long

Được thành lập dựa trên Quyết định thành lập Chi bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa chất Hỏa Long số 17-QĐ/ĐU ngày 09/09/2019, Bí thư Chi bộ là ông Tô Phạm Anh